Запрошення
Запрошуємо вас взяти участь в обговоренні аналітичних доповідей, підготовлених за цими напрямками експертами і дослідниками нашого Інституту.

 

 

Про проект :

Проблему громадської участі ми вважаємо найактуальнішою сьогодні в Украні. Але разом з тим, ми переконані, що її слід розглядати як складову становлення громадянського суспільства, успішний розвиток якого можливий лише за умов, що найближчим часом в Україні рубрика Громадянське суспільство” · Відносини між учасниками суспільно-політичного процесу, - зокрема, держави і людини – зміняться з патерналістських на партнерські

рубрика Громадська участь” · Роль громадського сектору у виробленні політики

стане не демонстративно-комуфляжною, а насправді визначальною; відповідно, зміняться процедури прийняття рішень на всіх рівнях державного і муніципального управління

рубрика Економіка знань” · За рахунок партнерства держави, бізнесу та громадських організацій вдасться збудувати сучасну інфраструктуру розвитку освіти, високих технологій і суспільства знань